Advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:30)

JUDr. MgA. Michal Šalomoun

Nabízíme právní služby v oblasti občanského, obchodního a autorského práva, obhajobu v trestních a přestupkových věcech a zastupování u soudů a úřadů.

JUDr. Ivanka Posádková, advokátka

Nabízíme právní služby ve všech oblastech práva.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

JUDr. Stanislav Juránek

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

Jana Chromá

Poskytování advokátních služeb v oboru občanského, pracovního a obchodního práva.

JUDr. Zdeňka Vochyánová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti převodů nemovitostí, vymáhání pohledávek a bytového, občanského i rodinného práva.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

JUDr. Stanislav Hanák, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva. Možnost vymáhání pohledávek.

JUDr. Milan Nováček, advokát

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby.

Kamenná 27 +

Mgr. Pavel Scholle, advokát

Nabídka právních služeb. Specializuji se na insolvenční právo.

JUDr. Božena Kristiánová

Nabídka právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

JUDr. Eva Hodějovská

Nabídka právních služeb v oblasti občanského, rodinného a trestního práva.

JUDr. Petr Goláň

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Jana Pučalíková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Mgr. Ing. Ilona Chládková, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti insolvenčního, občanského a trestního práva.

Mgr. Aleš Sázavský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti energetiky, bytového, občanského a obchodního práva.

Mgr. Marek Sochor

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti insolvenčního, obchodního a trestního práva.

JUDr. František Sochor

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti insolvenčního, občanského, obchodního, rodinného, stavebního a trestního práva.

JUDr. Marie Rohovská

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského a správního práva.

JUDr. Marie Veselá

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a správního práva.

JUDr. Šárka Vítková

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, rodinného a správního práva.

JUDr. Romana Dvořáková, advokátka

Poskytování advokátních služeb v oblastech obchodního, občanského a trestního práva.

Mgr. Hana Sklenářová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

Budišov 360 +

JUDr. Pavel Marek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc

Právní služby v širokém spektru různých právních odvětví, kam spadá zejména právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní a dále se pak specializujeme na některé úzce zaměřené právní služby. Jakožto advokátní kancelář poskytujeme komplexní právní ...

Mgr. Roman Klimus, advokát

Nabízíme právní služby ve všech oblastech práva. Zastupujeme na úřadech a služby poskytujeme v anglickém i německém jazyce.

JUDr. Věra Krčmová, advokátka

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, ústavní, obchodní a trestní právo, rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí a exekuce.

Advokátní kancelář Kolář & Herudková

Advokátní kancelář poskytuje poradenství v oblastech občanského, obchodního, trestního a správního práva. Pomůžeme Vám s podáním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupujeme při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)