Patentové kanceláře

Ing. Jiří Langhans

Zajišťování ochranných známek, patentů a licencí.