Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Trebic.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Vysočina okres Třebíč


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Třebíč"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Věznice RapoticeLesní Jakubov - www.vscr.cz/veznice-rapotice-52

Věznice s dohledem a dozorem pro muže s kapacitou 460 osob.

Lesní Jakubov 44 + pobočky (38)

Ministerstvo obrany - 22. základna letectva Náměšť nad Oslavou - www.lznamest.army.cz

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR.

Náměšť nad Oslavou + pobočky (23) - +420 973 438 207

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Dukovany + pobočky (10) - +420 562 402 905, +420 568 866 414

Katastrální pracoviště Třebíč - www.cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Třebíč - Jejkov, Jungmannova 178/2 + pobočky (113) - +420 568 404 211

Policie ČR - Územní odbory Třebíč - www.policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Třebíč - Horka-Domky, Bráfova tř. 1247/11 + pobočky (160) - +420 974 277 111

Okresní státní zastupitelství Třebíč - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Třebíč - Horka-Domky, Purkyňovo nám. 1369/1a + pobočky (15) - +420 568 409 052

Česká plemenářská inspekce - www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Třebíč - Horka-Domky, Sv. Čecha 239/1 + pobočky (12) - +420 777 921 165 , +420 568 841 017

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Třebíč - Horka-Domky, Bráfova tř. 502/57 + pobočky (75) - +420 568 842 502, +420 731 692 746

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Jaroměřice nad Rokytnou, Husova 127 + pobočky (28) - +420 737 267 248 , +420 568 440 195

OSSZ Třebíč - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-trebic.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Třebíč - Vnitřní Město, Karlovo nám. 106/57 - +420 568 830 111

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Moravské Budějovice, Husova 375 + pobočky (456) - +420 950 169 500

Státní pozemkový úřad - www.pfcr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Třebíč, Bráfova tř. 2/1 + pobočky (83) - +420 568 408 271

Okresní soud v Třebíči - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Út 07:30)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Třebíč, Bráfova tř. 502/57 - +420 568 606 211