Záchranné služby

SDH Budíkovice

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů, který píše svoji historii oficiálně od 12.12.1942.

Sbor dobrovolných hasičů Martínkov

Zajišťujeme ochranu osob a majetku v oblasti požární ochrany. Pořádáme kulturní a společenské akce.

Sbor dobrovolných hasičů Zahrádka

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní technikou.

Sbor dobrovolných hasičů Výčapy

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Zajišťujeme požární ochranu a prevenci. Pořádáme kulturní akce. Organizujeme soutěže a rozvíjíme činnosti v oblasti požárního sportu.

Sbor dobrovolných hasičů Budkov

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Nabízíme záchranářské práce v oblasti požární ochrany. Provádíme likvidaci požárů a technických havárií. Pořádáme kulturní akce a práce s mládeží.

Sbor dobrovolných hasičů Lhotice u Jemnice

Nabízíme záchranářské práce v oblasti požární ochrany. Provádíme likvidaci požárů a technických havárií. Pořádáme kulturní akce. Zaměřujeme se na práci s mládeží.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Oponešice

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme memoriály, soutěže a závody či kulturní a společenské akce.

Sbor dobrovolných hasičů Kostníky

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme memoriály, soutěže a závody či kulturní a společenské akce.

MS Vodní záchranné služby ČČK

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách. Informační a školicí činnost v oblasti záchranářství.

Územní odbor Třebíč

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Třebíč

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Komárovice

Ochrana osob, nemovitostí a majetku před požárem. Účastníme se hasičských soutěží.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Předín

Sbor dobrovolných hasičů. Účastníme se soutěží.

Sbor dobrovolných hasičů

Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Bransouze

Zajišťujeme činnost sboru dobrovolných hasičů. Pořádání kulturních akcí.